О ЗАВОДУ

Визија

Визија Завода је развијен и ефикасан систем социјалне заштите који уважава људска права, задовољава стварне потребе људи и омогућава њихову социјалну укљученост.

Мисија

Доприносимо унапређењу система социјалне заштите оснаживањем свих актера ради добробити људи у АП Војводини.

Области рада Завода

  • стручна подршка пружаоцима услуга
  • истраживачко аналитички рад
  • професионална обука
  • информисање, промоција и подршка
 
Serbian ЋИР English ENG