ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА

Послови професионалне обуке обухватају следеће активности:

а) организовање сталног стручног усавршавања стручних радника у области социјалне заштите, обављање стручних послова који се односе на развој праћење и осигурање квалитета рада и стручности запослених у социјалној заштити, стандарде знања, вештине и способности потребних за рад у овој области и за професионално напредовање;

б) израду програма обуке за социјални рад за стручне раднике у области социјалне заштите чија израда је у надлежности Завода, као и специфичне програме обуке које Завод уговори са другим установама односно организацијама;

в) испитивање потреба за едукацијама стручних радника у социјалној заштити на територији АП Војводине;

г) обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за професионалну обуку запослених у области социјалне заштите.

 

Покрајински завод за социјалну заштиту је носилац ауторских права за  5 програма обуке:

  1. Супервизија у центрима за социјални рад (у партнерству са Републичким заводом)
  2. Покретање услуге Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
  3. Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју
  4. Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју
  5. Културно компетентна пракса у социјалној заштити

 

Serbian ЋИР English ENG