СТРУЧНА ПОДРШКА ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА

Послови стручне подршке и процене стручног рада (супервизија) обухватају:

а) стручна подршка установама социјалне заштите, другим правним и физичким лицима који обављају делатност, односно послове социјалне заштите на територији за коју је основан, као поверене послове;

б) учешће у изради критеријума за реализовање квалитета услуга социјалног рада и норматива и стандарда услуга социјалне заштите;

в) учешће у изради подзаконског акта којим се прописује начин и мерила за вредновање квалитета рада установа социјалне заштите;

г) успостављање механизама који обезбеђују ефикасан приступ установа социјалне заштите истраживачким и развојним материјалима и материјалима за обуку, а у циљу обезбеђивања стручне помоћи установама на унапређењу квалитета рада;

д) обављање и других послова у складу са Законом, односно уговором везаних за процену стручног рада запослених у области социјалне заштите.

 

Саветнице за социјалну заштиту:

Снежана Ђорић, s.djoric@pzsz.gov.rs

Маја Думнић, dumnic.m@pzsz.gov.rs

Анђелија Ђоловић, djolovic.a@pzsz.gov.rs

Наташа Милић Теофиловић, milic.teofilovic@pzsz.gov.rs

Јелена Мандић, jelena.mandic@pzsz.gov.rs

 

Serbian ЋИР English ENG