Други састанак радне групе за израду Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту Марина Вукотић присуствовала је другом састанку радне групе за израду Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026 који је одржан 19. ,20. и 21. 09. 2022. године.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са стручним радницима у социјалној заштити и организацијама цивилног друштва израдило је нацрт Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници. Стратегија се односи на трансформацију установа социјалне заштите тако да се постепено смањује број корисника у установама за смештај и подржава њихов прелазак на живот у заједници.

“Стратегија деинституционализације и процес трансформације установа социјалне заштите је приоритетна активност министарства, што показује и овај други сусрет радне групе задужене за израду акционог плана за 2022. и 2023. годину”, изјавила је Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Акциони план даје мапу пута за спровођење овог процеса током 2022. и 2023. године. Осим тога, он предвиђа правне и финансијске услове, даје усмерење за усклађен развој услуга на територији целе земље, затим трансформацију установа за смештај у пружаоце услуга у заједници. Завршне одредбе предвиђају оснаживање професионалаца у социјалној заштити, али и самих корисника за укључивање у заједницу.

“Након подршке за доношење стратегије, драго нам је да је GIZ препознат и као партнер за израду акционог плана. Овај план се тиче једног од основних људских права осетљивих група становништва на живот у заједници и представља неизоставан корак ка социјалној инклузији“, рекла је Маријана Трнинић, пројектна менаџерка из GIZ-а.

Израду акционог плана подржао је пројекат Немачко-српске развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи GIZ.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.

Serbian ЋИР English ENG