Мониторинг и евалуација локалних услуга у граду Панчеву

„Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите“
        Мониторинг и евалуација ликалних услуга у граду Панчеву

У Панчеву у малој сали Градске управе, дана 09.02.2017. године је одржана завршна конференција „Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите“.
Скупу је присуствовао Градоначелник Панчева Саша Павлов и члан градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић.
Представници Покрајинског завода за социјалну заштиту су кроз презентације представили приказ стања локалних услуга у склопу програма екстерног мониторинга и евалуације који је у Панчеву спровођен две године. О бенефитима и искуствима су говорили и сами пружаоци услуга.
Милица Страњаковић из Центра за социјалну политику је говорила о перспективама развоја локалних услуга, док смо о улози локалне самоуправе у подстицању праћења и евалуације квалитета локалних пружалаца услуга социјалне заштите чули од Јасмине Танасић из СКГО.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.

Serbian ЋИР English ENG