ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА

Послови професионалне обуке обухватају следеће активности:

а) организовање сталног стручног усавршавања стручних радника у области социјалне заштите, обављање стручних послова који се односе на развој праћење и осигурање квалитета рада и стручности запослених у социјалној заштити, стандарде знања, вештине и способности потребних за рад у овој области и за професионално напредовање;
б) израду програма обуке за социјални рад за стручне раднике у области социјалне заштите чија израда је у надлежности Завода, као и специфичне програме обуке које Завод уговори са другим установама односно организацијама;
в) испитивање потреба за едукацијама стручних радника у социјалној заштити на територији АП Војводине;
г) обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за професионалну обуку запослених у области социјалне заштите.

Саветница за професионалну обуку

Весна Давидовић, vesna.davidovic@pzsz.gov.rs

Serbian ЋИР English ENG