Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите

У оквиру Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите, Покрајински завод за социјалну заштиту организовао је и реализовао прву од укупно две едукације са називом „Увод у менторство“.

Стручни скуп одржан је 20. 04 .2022. године у просторијама Дневног боравка Дома за одрасле и старије „Василије Острошки -Чудотворац“ у Новом Бечеју као домаћина скупа.
Едукација, којој је присуствовало 24 учесника, стручних радника из центара за социјални рад и установа за смештај корисника са територије АП Војводине, има за циљ да менторе и приправнике припреми за грађење ефикасног менторског односа и за успешну реализацију приправничког стажа.

На едукацији било је речи о : процесу менторства, улогама и обавезама ментора и приправника, кључним знањима и вештинама ментора као и значају планског и систематичног увођења новозапослених у посао у циљу њихове радне, социјалне и психолошке адаптације. Наставак, односно други дан едукације одржаће се 27. 04. 2022. године.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.

Serbian ЋИР English ENG